VESELI KORACI SHOP

Reklamacije

REKLAMACIJE I POVRATI

 

UVJETI POVRATA I REKLAMACIJA

Email: veselikoracishop@gmail.com

Potrošači mogu reklamirati kupljene proizvode trgovcu na adresu sjedišta trgovačkog društva. U slučaju skrivenih nedostataka, koji nisu bili vidljivi prilikom preuzimanja, primjenjuje se odredba Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11,0 78/15, 29/18, 126/21). Postojanje skrivenih nedostataka na proizvodu se može utvrđivati putem sudskog vještaka. Sukladno zakonu o obveznim odnosima potrošači mogu reklamirati proizvod 2 godine od kupnje.

Na zaprimljene pisane reklamacije odgovaramo u zakonom propisanom vremenskom roku od 15 dana. Reklamacije je potrebno slati e-mailom na adresu: veselikoracishop@gmail.com ili poštom poslati na adresu: Veseli koraci shop , Gajeva 5, 10430 Samobor

NAPOMENA: Usluge Veseli koraci shop  web shopa možete koristiti samo ako ste stariji od 18 godina.

 

Ukoliko niste zadovoljni naručenim proizvodom, imate ga pravo vratiti uz predočenje računa i jamstvenog lista.
Rokove unutar kojih kupac može vratiti proizvod i dobiti povrat novca možete vidjeti u nastavku .

U slučaju da se dostava reklamacije ne vrši putem dostavne službe, kupac je dužan podići proizvod sa reklamacije u roku od 30 dana od zaprimanju obavijesti o rješavanju reklamacije. Nakon proteka 30 dana od obavijesti prema kupcu više ne odgovaramo za stvari, te će stvari zbrinuti. Ukoliko je kupac za vrijeme trajanja reklamacije, servisa zaprimio zamjenska kolica ili određeni proizvod koji se reklamira, servisira, dužan je isti vratiti u najkraćem mogućem roku, a nakon obavijesti prodavatelja o rješavanju reklamacije.

 

Postupak vraćanja proizvoda:
Proizvodi koje vraćate jer ste pri preuzimanju zaključili da ne zadovoljavaju Vaša očekivanja moraju, pri povratu, biti potpuno neoštećeni, bez prljavštine, u nepromijenjenoj količini, te u originalnoj ambalaži.
U slučaju povrata proizvoda ili slanja na servis zbog nekog nedostatka, proizvod mora biti čist i uz njega priložen opisan nedostatak, odnosno razlog vraćanja ili reklamiranja. Kupac je dužan obratiti nam se pismenim putem na email veselikoracishop@gmail.com

 

Proizvodi za koje dajemo jamstvo je u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača. Proizvod ima jamstveni list na kojem je označena dužina jamstvenog roka i uvjeti pod kojima se jamstvo priznaje. Jamstveni list se dostavlja s računom i uputama za uporabu.
Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun.
Jamstveni rokovi počinju teći od datuma preuzimanja pošiljke.
Datum preuzimanja pošiljke je točan dan zaprimanja robe kod kupca.
Oštećenja i promjene na proizvodima koje su posljedica nepravilnog korištenja i ne postupanja u skladu s uputama za uporabu i uvjetima iz jamstvenog lista nisu pokrivena jamstvom.

Jamstvo ne pokriva standardno trošenje potrošnog materijala kao što su: gume, zračnice, kočnice, bužiri kočnica i mjenjača, sajle kočnica, kočnica, žarulje, baterija itd.

Na zaprimljene pisane reklamacije odgovaramo u zakonom propisanom vremenskom roku od 15 dana. Reklamacije je potrebno slati e-mailom na adresu: veselikoracishop@gmail.com ili poštom  na adresu: Veseli koraci shop, Gajeva 5, 10430 Samobor

 

 Način podnošenja prigovora potrošača
Sukladno čl. 10 st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. Nov., br. 79/07., 125/07. – isp., 79/09 i 89/09. isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku osobno u poslovnom prostoru na adresu: Veseli koraci shop Gajeva 5, 10430 Samobor  ili na e-mail veselikoracishop@gmail.com (te ćemo Vam bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora)
Odgovor na prigovor dat ćemo Vam u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Na prigovoru obavezno navesti ime i prezime, te adresu ili email za dostavu odgovora.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji

Veseli koraci shop putem www.veselikoraci.hr internet stranice, kao prodavatelj i korisnik kao kupac sklapaju ugovor o kupoprodaji sredstvima daljinske komunikacije (putem emaila, putem obrasca za narudžbu, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega).

Predmet i komercijalna svrha ugovora o kupoprodaji je narudžba tj. kupnja odabranog proizvoda putem www.veselikoraci.hr internet prodaje uz plaćanje cijene toga proizvoda (dalje: Ugovor).

Ponudu Veseli koraci shop . za sklapanje Ugovora predstavljaju ovi Uvjeti i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz podatke o određenom proizvodu, koju ponudu korisnik kao kupac, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen Uvjetima prihvaća, a kojim prihvatom korisnika je sklopljen Ugovor između obrta Veseli koraci shop i korisnika.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje ugovorne strane od trenutka prihvata ponude obrta Veseli koraci shop od strane korisnika na jedan od slijedećih načina:
– odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe korisnika
– odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe putem telefonske linije

U razumnom roku nakon sklapanja Ugovora, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda korisniku će biti dostavljena potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14.), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem o jednostranom raskidu ugovora.

 

 Pravo na jednostrani raskid ugovora

Korisnik ima pravo, ne navodeći razloge, jednostrano raskinuti Ugovor (narudžbu) u roku od 14 dana, a koji teče od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet Ugovora predan u posjed, odnosno u slučaju sklapanja Ugovora o usluzi, od dana sklapanja Ugovora.

Jednostrani ugovor se ne može raskinuti u ovim slučajevim:
– za već korištene, oprane ili na bilo koji način oštećene proizvode
– za namještaj ako ga je kupac sastavljao

– za zapečaćenu robu koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave (blazinice, dudice, grickalice, flašice, četke, izdajalice i sl.), te za tehničke proizvode koji su korišteni (izdajalice, monitori i sl.)

 

 Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora

Za ostvarenje prava na jednostrani raskid Ugovora, korisnik mora obavijestiti Veseli koraci shop o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Veseli koraci shop, Gajeva 5, 10430 Samobor, ili elektroničkom poštom na veselikoracishop@gmail.com, a u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, ili se može koristiti i priloženim pisanim obrascem za jednostrani raskid Ugovora.

 Obrazac za jednostrani raskid Ugovora korisnik može preuzeti ovdje: Obrazac-o-jednostranom-raskidu-ugovora-Veseli koraci shop , elektronički ispuniti i poslati elektroničkom poštom na veselikoracishop@gmail.com, a u kojem će mu slučaju Veseli koraci shop. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Obrazac-o-jednostranom-raskidu-ugovora-Veseli koraci shop

Učinci jednostranog raskida ugovora

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat zaprimljenog novca uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od u roku od 14 dana od dana kada su Veseli koraci shop  zaprimili korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu, a u slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca Veseli koraci shop može izvršiti tek nakon što im proizvod bude vraćen ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je proizvod poslan nazad.

Korisnik je dužan proizvod predati ili ga poslati na adresu Veseli koraci shop , Samobor 10430 , Gajeva 5, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14  dana od dana kada je Veseli koraci shop uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora, te sve izravne troškove povrata proizvoda korisnik mora snositi sam.

 Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Otvori chat
Trebate pomoć?
Pozdrav, kako vam možemo pomoći?