14. Obavijest o promjenama
Ukoliko dođe do bilo kakve promjene u vezi OPĆIH UVJETA te svih drugih dokumenata koji su povezani sa Općim uvjetima ili nekih drugih informacija na našim Internet stranicama i/ili na drugim mjestima na kojima smatramo da je to potrebno, kao takve, od datuma objavljivanja one će odmah biti pravovaljane, stoga Vas molimo da prije upotrebe ove internet stranice  sve prethodno navedene linkove na povezane dokumente.

15. Izvan sudsko rješavanje sporova
U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.
Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.
Mirenje pred centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje
Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

17. Rješavanje sporova
Platforma Europske komisije za rješavanje sporova putem Interneta omogućuje rješavanje sporova vezanih uz kupnju kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu.

Pristup platformi: //ec.europa.eu/consumers/odr/Potvrda prethodne obavijesti
Prihvaćanjem ovih općih prodajnih i jamstvenih uvjeta, potvrđujete da ste primili prethodnu obavijest